Każde dziecko zamieszkałe w Augustowie, które rodzice zgłosili w procesie rekrutacji do przedszkoli, otrzyma od miasta opiekę przedszkolną. Na razie zakończył się pierwszy etap rekrutacji. Przed nami kolejne, które zapewnią miejsca wszystkim zgłoszonym pociechom z Augustowa.

Pierwszy etap rekrutacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Miasto Augustów organizuje rekrutację na miejsca w publicznych przedszkolach, które prowadzi. W pierwszym jej etapie rodzice wskazują w kolejności najbardziej oczekiwane przez siebie przedszkole. Następnie system informatyczny, zgodnie z punktacją określoną w ustawie, przydziela miejsca w przedszkolach, wykorzystując całą pulę miejsc. Rodzice, których dzieci już po pierwszym etapie rekrutacji otrzymały wskazanie miejsca w przedszkolu, mają czas do 1 kwietnia na potwierdzenie woli jego uczęszczania do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Warto pamiętać o tym terminie, gdyż jego niedotrzymanie powoduje, że dziecko traci prawo do miejsca w przedszkolu.

Rodzice, których dzieci po pierwszym etapie rekrutacji, zgodnie z ustawowymi kryteriami, nie otrzymały jeszcze wskazania miejsca w przedszkolu, otrzymają je w kolejnym etapie. W tym momencie liczba dzieci zgłoszona przez rodziców była o 54 większa niż dostępna liczba miejsc w miejskich przedszkolach.

Miejsce dla każdego

Jak wyjaśnia Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz:

– Wszystkie augustowskie dzieci, które zostały przez rodziców zgłoszone do naszej rekrutacji, otrzymają propozycję miejsca w przedszkolu. Zaopiekujemy się nimi, zapewnimy miejsce w przedszkolu oraz warunki do rozwoju. 

Rodzice dzieci, które do dziś nie otrzymały wskazania miejsca w przedszkolu, otrzymają takie wskazanie w ciągu najbliższych miesięcy. Najpierw do rodziców trafią propozycje miejsc, które nie zostaną potwierdzone do 1 kwietnia. Następnie pula miejsc zostanie uzupełniona miejscami w przedszkolach niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie przewidzianym przez ustawodawcę w takich sytuacjach.

– Na ostatnim posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rani poparli organizację konkursu na dodatkowe miejsca przedszkolne. Cieszę się, że nikt z Radnych nie głosował przeciw. Jeszcze w kwietniu chcemy ogłosić konkurs. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już maju zaproponujemy konkretne miejsca w konkretnych przedszkolach wszystkim, dla których miejsc zabrakło w pierwszym etapie – dodaje Zastępca Burmistrza

Nabór trwa

Rodzice, którzy wzięli udział w rekrutacji mogą zatem być spokojni o miejsce dla swoich pociech i oczekiwać na dalsze informacje oraz propozycje miejsc. Na wszelkie wątpliwości związane z naborem odpowiedzi i wyjaśnień udziela Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, pod numerem telefonu: 87 643 43 00.

*(as) Urząd Miejski w Augustowie