Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 19.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) LIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach LIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu miasta na 2022 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska