W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej na temat roli i życia pszczół. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja br.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Konkurs jest kontynuacją cyklu konkursów pn. „Na ratunek ginącym pszczołom”, organizowanych corocznie przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Jego celem jest popularyzacja wśród uczniów roli i znaczenia pszczoły dla środowiska naturalnego oraz zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, a także zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej liczby pasiek oraz postępującej degradacji środowiska.

Rola pszczoły w przyrodzie

Wzorem lat ubiegłych, konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.).

Tematy prac:

  • rola pszczoły w przyrodzie,
  • zagrożenia dla pszczół wynikające z małej liczby pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,
  • sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,
  • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Dwie kategorie wiekowe

Prace należy wysłać do 31.05.2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu), na adres organizatora, czyli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

  • 0-4 klasa,
  • 5-8 klasa.

Organizator ufunduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Dodatkowo najciekawsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Województwo Podlaskie.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
oprac.: Barbara Likowska-Matys
| UMWP

Pliki do pobrania