Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie zaprasza osoby, organizacje pozarządowe oraz instytucje do zgłaszania kandydatów w konkursie „Społecznika Roku 2021”.

Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji pozarządowych oraz osób działających społecznie na rzecz lokalnej społeczności, a także promowanie aktywności obywatelskiej.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 16.12.2021 r. do godziny 1500 (liczy się termin wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 bądź do Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 lub elektronicznie na adres: mops@urzad.augustow.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Augustów.

Formularz zgłoszenia>>>

Regulamin konkursu >>>

|UM w Augustowie