PIĄTEK, 10 CZERWCA

10:00-17:00 – stanowiska edukacyjne na Rynku Zygmunta Augusta: archeologia, dinozaury, roboty, Indianie, świat przyrody, mobilne planetarium, wybuchowe eksperymenty i wiele więcej!

13:00 – plenerowy pokaz: Cztery żywioły (Rynek)

14:00 – plenerowy pokaz: Fizyka wnętrza Ziemi (Rynek) 16:00 – prelekcja: Tysiącletnia opowieść: Mazury i Suwalszczyzna oczami archeologa (sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury) 21:30 – opowieści przy teleskopie (za miastem, zapisy)

SOBOTA, 11 CZERWCA

11:00-18:00 – stanowiska edukacyjne na Rynku Zygmunta Augusta: archeologia, tkactwo, dinozaury, daktyloskopia, świat przyrody, eksperymenty, Jaćwingowie na żywo i wiele więcej!

12:00 – plenerowy pokaz: Fizyka wnętrza Ziemi (Rynek)

13:00 – spacer entomologiczny (zapisy)

14:00 – plenerowy pokaz: Cztery żywioły (Rynek)

15:00 – warsztaty hydrologiczne (Rynek)

16:00 – pokaz filmu: Łowcy miodu (sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury, bezpłatne wejściówki do odebrania w MDK)

18:00 – prezentacja podróżnicza: Spotkania z duchami: wędrówki przez Syberię i Mongolię (sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury) 21:00 – plenerowy pokaz filmu: Ostatni poganie Europy (w podwórku Miejskiego Domu Kultury – (prosimy o zabranie czegoś do siedzenia)

WSTĘP WOLNY

Zapisy na warsztaty: archeologia@terradesolata.pl

(i)