We wtorek, 28 lipca 2020 roku Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła wnioski o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę złożone w 2019 roku oraz zaktualizowała wnioski umieszczone na listach na lata 2019/2020.

Projekty list są udostępnione przez okres 14 dni od dnia ogłoszenia o ich sporządzeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły), pokój nr 08 (nr tel.:87 615 62 04)

W tym czasie można składać uwagi i zastrzeżenia.

urzad.augustow.pl