W dniach 18 – 26 czerwca 2022 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie odbyło się szkolenie kierowcy – konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

SZKOLENIE DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

Szkolenie zorganizowane było przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie i przeprowadzone według „Zasad przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych” z dnia 3 lutego 2022 r. i „Programu szkolenia kierowcy – konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych” z dnia 4 marca 2022 r. 

Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie sprawności sprzętu ratowniczego OSP. 

Kształcenie ukończyło 30 druhów z powiatu augustowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Bukrejewski

Zdjęcie: str. Daniel Sobota

źródło informacji: gov.pl/web/kppsp-augustow

|Bart.